Com

On

Sense

Bildbeskrivning

Com On Sense är en ny revolutionerande coaching- metod som sägs fungera 
till 100%.

Sanningen är i alla fall att det är ganska så nära…

Image description

Där ditt positiva tänk tar slut där tar Com On Sense vid

Några få är lyckligt lottade och födda med goda gener och bra program och denna strategi är så klart den bästa!

 

Några andra är födda med mycket envishet och livsgnista och klarar sig bra på det stora delar av livet, men kan ibland behöva ”boostas”  i andra tankebanor.

 

De flesta av oss är dock födda med lite lagom bra och dåliga sidor och försöker stärka självkänslan på vägen i livet och lära oss att tänka positivt med blandat resultat.
 

Då behövs en annan strategi

Com On Sense återskapar den strategi som alla borde vara födda med,

så att du också kan skapa det liv du vill ha.

 

Image description

Vem passar för 
Com On Sense?

 • Starka, envisa personer med starka överlevnadsmekanismer som har svårt att släppa kontroll.

 • Idrottare som vill utvecklas och förbättras

 • Handledning för chefer och personalgrupper

 • Män

 • Personer i livskriser, dåligt mående eller som har kört fast i relationer, på jobbet eller i livet.

 • De som fastnat i negativa tankebanor eller destruktiva processer

 • De som vill utvecklas som människor.

 • De som inte lever det liv de vill
   
 • De som vill skapa flow och en positiv spiral i livet

 • Stressade, utmattade och utbrända människor

 • De som har diffusa, obotliga smärtor

 • Som ett alternativ till Företagshälsovården

 • Ett alternativ till medicinering och sjukskrivning

 • De som inte har fått hjälp någon annanstans

 • Människor i stödjande och vägledande positioner i yrkeslivet som vill ha handledning eller mentorskap för att vidareutveckla sin personliga och/ eller professionella förmåga 


Ingela 
Runesdotter
Ericsson

Ingela har studerat och arbetat i över 20 år med sambandet mellan hjärnans funktioner och prestation, psykisk och fysisk hälsa och sociala funktioner.

Image description

Hennes bakgrund är humanist och friskvårdspedagog med fördjupning inom beteendevetenskap, kommunikation och relationer, sedan studier inom medicin och naturmedicin

Hon har arbetat med coaching och problemlösning och olika strategier för detta inom elitidrotten, med organisations och grupputveckling samt hälsofrämjande frågor och rehabilitering i personalgrupper, med föreläsningar , utbildningar och kursverksamhet.