Image description

"Com On Sense ändrar vår problemlösningsstrategi och skapar en positiv spiral som skapar flow i sådant som man förr inte lyckats med.."

Vi fungerar oftast bra i vår livssituation, så länge vi inte blir pressade och stressade. Då träder en annan funktion av hjärnan in och tar över, enbart för att överleva. Det är en mekanism som sitter i ryggmärgen sedan vi var grottmänniskor och vi blir ibland själva förvånade över vår oförmåga att styra vårt beteende när den kickar in.


Det är då vår nedärvda problemlösningsstrategi som är förprogrammerad i våra gener går in och styr våra tankar som styr våra attityder, som i sin tur styr våra känslor som skapar vårt beteende (önskvärt eller inte) och skapar vår nuvarande livssituation med relationer, jobb, hälsa och ekonomi på det sätt som det ser ut och har formats.

Om Com On Sense

 

Den bygger på att förändra vår problemlösningsstrategi genom att bygga upp nya program i hjärnan som gör att du tänker, känner och agerar konstruktivt och eliminerar gamla som får oss att må och fungera dåligt.

Som en uppdatering av vår mjukvara ungefär.

Det är en spännande kombination av fakta om hjärnans funktion och effekten den har på vårt känslomässiga mående och vår förmåga att lyckas och få flow i livet.

 

Du får karta och kompass vilket gör att du upplever kontroll även i en osäker och ny situation, och gör det möjligt att förstå abstrakta problem.

Du får facit/ lösningen direkt på ditt problem vilket gör at du vet vad du ska arbeta med och du kan påbörja förändringen genast. Det är effektivt, processen går snabbt, 3-4 ggr är normalt för att metoden går direkt på kärnan.

Många kallar det en livsinvestering för att det ger så många positiva bieffekter.

 Vi jobbar med varje persons röda tråd, ett beteende som saboterar ett eller flera områden i livet. Detta gör att när man förändras positivt ger det ringar på vattnet i i.ex relationer, sociala kontakter, jobb, ekonomi etc.

Varför lyckas Com On Sense där andra inte lyckas? 


Troligen för att vi jobbar med helheten.


Vi jobbar med :

 • Våra instinkter i reptilhjärnan
 • Vårt intellekt
 • Vår emotionella status
 • Vår fysiska handlingsförmåga
 • Våra strategier för problemlösning
Bildbeskrivning

Com On Sense ger både karta och kompass, en vägbeskrivning samt en guidad tur kortaste sträckan mellan A till B.

En genväg till lycka, hälsa och framgång!

Vem passar för Com On Sense?

Bildbeskrivning
 • Starka, envisa personer med starka överlevnadsmekanismer som har svårt att släppa kontroll.
 • Idrottare som vill utvecklas och förbättras
 • Handledning för chefer och personalgrupper
 • Män
 • Personer i livskriser, dåligt mående eller som har kört fast i relationer, på jobbet eller i livet.
 • De som fastnat i negativa tankebanor eller destruktiva processer
 • De som vill utvecklas som människor.
 • De som inte lever det liv de vill
 • De som vill skapa flow och en positiv spiral i livet
 • Stressade, utmattade och utbrända människor
 • De som har diffusa, obotliga smärtor
 • Som ett alternativ till Företagshälsovården
 • Ett alternativ till medicinering och sjukskrivning
 • De som inte har fått hjälp någon annanstans
 • Människor i stödjande och vägledande positioner i yrkeslivet som vill ha handledning eller mentorskap för att vidareutveckla sin personliga och/ eller professionella förmåga